Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí od 25. května 2018 a nahrazují předchozí verze dokumentu. Tento Reklamační řád platí od 4. ledna 2018 a nahrazuje předchozí verze dokumentu. Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit.

V případě sporu vyplývajícího z uzavřené kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit dohodou smluvních stran, je kupující spotřebitel oprávněn zahájit mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u příslušného orgánu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).'