Stálá otázka, která zajímá mnoho zákazníků je maximální povolený výkon a rychlost elektrokol. Obecně se traduje, že u elektrokol je maximální povolený výkon 250W a omezení rychlosti na 25Km/h. Je ale důležité rozlišovat elektrokolo z výroby a kolo dodatečně vybavené pomocným motorem.

Jaká je pravda? Jaké vyjádření poskytlo ministerstvo dopravy? A co říci při případné kontrole?

Co o elektrokolech a přestavbových sadách říká česká legislativa:

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 341/2014, konkrétně část z přílohy č. 12, část C) Technické požadavky na výbavu jízdních kol, potahových vozidel a ručních vozíků (tato pasáž se věnuje požadavkům na jízdní kola a koloběžky vybavené pomocným motorkem). Odstavce z vyhlášky jsou doplněny o komentář mluvčího Ministerstva dopravy ČR.

Příloha 12, oddíle C, odstavec: 

8. Jízdní kolo může být vybaveno dodatečně pomocným motorkem, jestliže 
a) bude nadále zachován původní charakter jízdního kola (podle bodu 1, 2),
b) pomocný motorek bude přiměřeně plnit podmínky ustanovení § 19 zákona,
c) jeho výkon nepřesáhne 1 kW,
d) v případě použití spalovacího motoru, nebude mít takový motor objem válce (válců) větší než 50 cm3,
e) maximální konstrukční rychlost nebude vyšší než 25 km/h,
f ) montáž pohonného systému (motor, nádrž paliva nebo akumulátor) na jízdní kolo si nevyžádá zásah na jeho nosných částech. 


Pokud vozidlo splňuje všechny výše uvedené požadavky, považuje se pro potřeby této vyhlášky nadále za jízdní kolo. 

Odstavce 9 a 10 pokračují: 

9. Pro účely této vyhlášky se jízdním kolem rozumí i tříkolky a vícekolky, stejně jako vícesedadlová jízdní kola - tandemy a jim podobná vozidla poháněná lidskou silou a určená i k provozu na pozemních komunikacích, jako například koloběžky. 

10. Pro účely této vyhlášky se jízdním kolem dále rozumí i jízdní kola s pedály, která jsou vybavena přídavným elektrickým motorem dle směrnice 2002/24/ES. 

(mluvčí MD ČR) Pokud dále píšeme jízdní kola znamená to samozřejmě i koloběžky. Z výše uvedené legislativy mimo jiné plyne, že v ČR jízdní kolo může být vybaveno dodatečně pomocným motorkem, jehož výkon nepřesáhne 1 kW při zachování nejvyšší rychlosti 25 km/h. V důsledku toho, že jízdní kolo nepodléhá schvalování MD, je přímou povinností toho, kdo uvádí tyto výrobky na trh, garantovat plnění příslušné legislativy. Dodržování požadavků legislativy je plně na provozovateli předmětných vozidel.

Z vyhlášky vyplývá:

  • kola mohou být vybavena motorem o výkonu až 1000W
  • maximální konstrukční rychlost nepřesáhne 25 Km/h

Kolo DODATEČNĚ opatřené sadou EVBIKE, čemuž se rozumí motor, baterie, displej, nabíječka, spadá do kategorie "jízdní kolo s pomocným motorkem" a nepotřebuje tedy homologaci nebo registraci, stačí, když elektrokolo vyhovuje požadavkům na standardní kolo. 

Nastavení sady se provádí přímo přes displej EVBIKE. Přestavbové sady o výkonu 250W 36V (možno programovat na 350W), 750W 48V (možno programovat na 500W) a 1000W 48V s osou 68 mm a 100 mm.

Originál dokumentu ke stažení přímo na portálu veřejné správy.
Nebo PDF dokument ke stažení z našeho webu. Konkrétní informace naleznete na straně 65.