Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí od 1. ledna 2019 a nahrazují předchozí verze dokumentu. Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit. 

V případě sporu vyplývajícího z uzavřené kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit dohodou smluvních stran, je kupující spotřebitel oprávněn zahájit mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u příslušného orgánu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).