Před založením reklamace:

  1. Na nákupním dokladu zkontrolujte, zda je produkt v záruce. Pokud by nebyl, kontaktujte nás a vymyslíme řešení.
  2. Pokud byl produkt zakoupen v jiném obchodě, kontaktujte svého prodejce.
Před zasláním reklamace:
  1. Ujistěte se, že produkt není mechanicky poškozen a není patrná koroze. Mechanicky poškozené baterie nikdy neposílejte. Hrozí nebezpečí požáru.
  2. Středové pohony zasílejte vždy bez příslušenství (kliky, převodík).
  3. Produkty zasílejte zcela očištěné.
  4. Používáte-li vlastní napájecí konektor, před zasláním reklamace namontujte původní konektor, kterým byl produkt opatřen. 
  5. Reklamové zboží pečlivě zabalte.
Máte-li k vaší reklamaci nějaké dotazy nebo si nevíte rady, můžete nám před založením či posláním reklamace nejdříve zavolat +420 775 278 273.
Adresa pro odeslání reklamace:
GEVIZO s.r.o. (EVBIKE)
Českobrodská 7/34, Praha 9, 190 00
Česká republika